Klinika Ayurveda Charaka

centrum tradiční indické medicíny

1.Co je to Ayurveda?

Co je to Ayurveda (Ájurvéda)?

Ayurveda česky vyslovováno Ájurvéda/Ajurveda (आयुर्वॆद)

pochází ze staroindického spisovného a uměleckého jazyka sanskrtu a znamená vědění o životě. Skládá se ze dvou slov "ayus - život" "vit - vědění,moudrost."

2.Tři dóšy

Tři dóši

Naše biologická existence je jakýmsi vírem váty, pitty a kaphy /větru, ohně a vody/. Život je jako mnohobarevný gobelín utkaný z jejich pohybu, který sestává z jejich neustálého vzájemného vyvažování a rušení, spojování a vzdalování.

3.Váta dóša

Váta dóša

Váta, která doslova znamená „vítr“ je primární dóšou ve smyslu biologické síly. Představuje motivující sílu ostatních dvou dóš, které jsou bez váty „chromé“ či neschopné pohybu. Váta je svou podstatou převážně éterická.

4.Pitta dóša

Pitta dóša

Pittta znamená „síla trávení“ či „síla vaření“ a označuje sílu, která řídí dozrávání. Protože oheň nemůže v těle existovat v přímé formě, vyskytuje se v podobě mastných a silně kyselých sekretů, které také zdůvodňují podíl vody v pitt

5.Kapha dóša

Kapha dóša

Kapha, která také označuje „hlen“, doslovně znamená „to co pojí věci k sobě“ a vyjadřuje tak kohezní schopnost. Kapha slouží jako nádoba pitty a váty, energie a tepla. Samotná kapha v podobě vody je zadržována v zemi – k


© 2009-2011 Všechna práva vyhrazena, Ayurveda Clinic s.r.o.


Ájurvéda/Ayurveda

pochází ze staroindického spisovného a uměleckého jazyka sanskrtu a znamená vědění o životě.